2008-07-14 verslag KattenKoepel vergadering

VERSLAG KOEPELVERGADERING KATTEN

DATUM: 14 juli 2008                      PLAATS: Barneveld

AANWEZIG: Mevr. Brandt (NRKV), Mevr. Verhoef en Mevr. de Boer (FNK),

Dhr. Gjaltema (Felikat), Dhr. Joosten en Mevr. Geurds (Mundikat), Mevr. Stolting (FWF),

Dhr. Verhoeven (Ver. Kattenzorg Den Haag)

Dhr. Gruys (voorzitter WG Katten; toehoorder), Dhr. Gubbels (toehoorder) en

Karin Schipper (Secr. PVH)

AFGEMELD: Mevr. Wiegman (St. Kattenbescherming)

Mevr. Brandt opent de vergadering. De Kattenkoepel is bijna een feit. Zij vraagt of mensen zich beschikbaar willen stellen als voorzitter, secretaris en penningmeester.

Mevr. de Boer zou graag uit alle geledingen iemand zien.

Dhr. Gjaltema stelt zich beschikbaar als secretaris.

Mevr. Brandt stelt zich beschikbaar als voorzitter.

Mevr. Hartman stelt zich beschikbaar als penningmeester.

Er volgt een stemming.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden unaniem gekozen door de leden van de Kattenkoepel.

Er moet een afgevaardigde van de Kattenkoepel gekozen worden die plaats neemt in de Raad van Toezicht van het PVH. Aan Mevr. Brandt wordt gevraagd zich verkiesbaar te stellen. Zij stemt hierin toe. Er volgt een stemming.

Mevr. Brandt wordt unaniem gekozen als afgevaardigde van de Kattenkoepel in de Raad van Toezicht van het PVH.

De Kattenkoepel (en de andere koepelorganisaties) is in staat om het bestuur van het PVH op zaken te wijzen en deze bespreekbaar te maken tijdens vergaderingen. Zij zijn tevens in staat het bestuur van het PVH aan te sturen o.a. door hun vertegenwoordiging in de Raad van Toezicht van het PVH.

Mevr. Hartman vraagt of er een logo voor de Kattenkoepel moet komen ? Dit is niet nodig maar  zou wel leuk zijn. Mevr. Verhoef kent iemand die een logo kan ontwerpen.

Dhr. Gruys feliciteert, namens het bestuur van het PVH, de leden met de oprichting van de Kattenkoepel.

Mevr. Brandt neemt contact op met de notaris om de stukken compleet te laten maken. De notaris vraagt ook een KvK-nummer aan. Hierna kan een bankrekeningnummer worden geopend.

Zodra dit is gebeurd zal Mevr. Brandt de leden van de Kattenkoepel hierover inlichten.

Verzocht wordt aan de secretaris de oprichting van de Kattenkoepel officieel  mede te delen aan het bestuur van het PVH.

Mevr. Brandt sluit de vergadering onder dankzegging aan alle aanwezigen.