2007-09-17 Oprichting Kattenkoepel

KORT VERSLAG VOOR-VERGADERING MET LEDEN WERKGROEP KATTEN

ONDERWERP: OPRICHTING KATTEN-KOEPEL      DATUM: 17 september 2007

PLAATS: Barneveld

AANWEZIG: Dhr. Gruys (voorzitter werkgroep Katten PVH),

Mevr. Hartman ( namens Mundikat/ St. OP), Dhr. Joosten en Mevr. Geurds (namens Mundikat), Mevr. de Boer en Mevr. Verhoef (namens FNK), Mevr. Brandt (namens NRKV/ St. OP), Mevr. Wiegman (namens St. Kattenbescherming), Mevr. Lorenzo (namens ver. Kattenzorg) en Karin Schipper ( secretariaat PVH)

Dhr. Gruys opent de vergadering. Het geeft kort weer wat de bedoeling is van deze vergadering.  Er zijn twee stukken geproduceerd, beiden concept-statuten voor een nieuw te vormen koepel.

– concept-statuten opgesteld door St. OP in vorm van een Stichting

– concept-statuten opgesteld door Mevr. Verhoef in de vorm van een Vereniging.

In 2006 zijn er 4 intentieverklaringen ontvangen van organisaties die willen dat er een koepel gevormd wordt. Dit zijn:

–        Ver. Kattenzorg

–        Felikat

–        NRKV

–        Sophia-vereniging

Dhr. Gruys vraagt de aanwezigen om aan te geven of zij willen stemmen om aan te geven of zij willen dat er een koepel gevormd wordt.

Alle aanwezigen stemmen vóór het vormen van een koepel.

Dhr. Gruys vraagt uit welke partijen de nieuwe koepel gaat bestaan.

Dit zijn:

–        Felikat

–        Feline Welfare Foundation (voorheen Stichting Felissana)

–        Mundikat

–        FNK

–        NRKV

–        St. Kattenbescherming

–        Vereniging Kattenzorg Den Haag

Dhr. Gruys vraagt voor welke statuten variant gekozen wordt door de deelnemende partijen.

Er wordt gestemd: Gekozen wordt voor de statuten in de verenigingsvorm.

Mevr. Verhoef wordt door de aanwezigen aangewezen as voorlopig woordvoerder van de nieuwe koepel. Aan haar wordt verzocht de volgende stappen te zetten;

–        Concept – statuten nogmaals rondsturen.

–        Informeren of zich nog meer organisaties willen aansluiten

–        Bij het bestuur PVH aangeven dat deze organisaties een koepel willen gaan vormen binnen het PVH

–        Informeren naar een naam voor de nieuwe koepel

–        Zorgen dat de statuten verder worden ingevuld en vervolgens passeren bij de notaris.

–        Iemand aanwijzen als afgevaardigde van de koepel in de Raad van Toezicht.

Aan de organisaties wordt verzocht binnen een maand te reageren. (voor 18 oktober 2007 aanstaande)

De nieuwe koepel moet de betaling voor het jaar 2007 nog voldoen.

Mevr. Hartman informeert bij de St. OP of er een mogelijkheid is om een financieel voorschot te doen.